Seminarium eksperckie „Między odpowiedzialnością prawną personelu medycznego, a bezpieczeństwem pacjenta”

Grafika - Między odpowiedzialnością...

Zapraszamy na pierwsze seminarium eksperckie „Między odpowiedzialnością prawną personelu medycznego, 
a bezpieczeństwem pacjenta” organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Medycznego działające przy naszym Zakładzie.

Wydarzenie odbędzie się 17 kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00
w Auli B Centrum Dydaktycznego WUM.

 

Zaproszeni prelegenci to praktycy i eksperci w swojej dziedzinie:

  • Paweł Strzelec - radca prawny, nauczyciel akademicki, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
    Tytuł wystąpienia: Ryzyka prawno-finansowe w zawodach medycznych.
  • Grzegorz Wrona - Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Izba Lekarska
    Tytuł wystąpienia: Czy lekarze często popełniają przewinienia zawodowe?

 Plakat - Między odpowiedzialnością...

 

Celem spotkań jest dyskusja na temat, czy obowiązujący w Polsce system prawny oraz praktyka funkcjonowania instytucji stanowionych prawem, tworzą system gwarantowania bezpieczeństwa pacjentowi, czy też jedyną formą takiej gwarancji jest odpowiedzialność prawna personelu medycznego. 

 

Zapraszamy także do dołączenia do wydarzenia na Facebooku: link